Documente emise

Raport de încercare

Cuprinde rezultatele încercărilor efectuate în laborator asupra unui eșantion prelevat și prezentat de beneficiar, în situația în care acesta nu dispune de o documentație tehnică de referință față de care să se poată stabili conformitatea sau neconformitatea și nici nu se dorește stabilirea conformității față de documentația tehnică existentă.

În acest document se vor găsi numai rezultatele încercărilor executate, fără concluzii asupra produsului.

Acest document se referă numai la eșantionul încercat și NU poate fi utilizat pentru a certifica nivelul de calitate al produselor care se comercializează sau se fabrică, chiar dacă acestea sunt aparent identice cu eșantionul.

Raport de expertiză

Este un document care permite o dezvoltare mai nuanțată a concluziilor, astfel încât să se poată clarifica aspecte interesante pentru beneficiar. Pentru elaborarea sa este necesară intocmirea unui Raport de încercări de către LAFCMA.